心经感应网
标题

心经注音

guān

zàixíng
shēnluó

duō
shí

zhào
jiàn

yùn
jiē
kōngqiē

è

shè


kōng

kōng


shì
kōng

kōng

shì


shòu
xiǎng
xíng
shí
shì

shèshì
zhū

kōng
xiāng


shēng

miè


gòu

jìng


zēng

jiǎn

shì

kōng
zhōng
shòu
xiǎng
xíng
shí


yǎn
ěr

shé
shēn
shēng
xiāng
wèi
chùyǎn
jiè

nǎi
zhì


shí
jièmíng
míng
jìn

nǎi
zhì

lǎo
lǎo

jìn
miè
dào


zhì


suǒ


duǒ

luó

duō


xīn

guà
ài


guà
àiyǒu
kǒng


yuǎn

diān
dǎo
mèng
xiǎng

jiū
jìng
niè
pán

sān
shì
zhū


luó

duōā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
zhīluó

duō

shì

shén
zhòu

shì

míng
zhòu

shì

shàng
zhòu

shì

děng
děng
zhòu

néng
chú

qiē


zhēn
shí
shuōluó

duō
zhòu


shuō
zhòu
yuē

jiē

jiēluó
jiēluó
sēng
jiē
相关推荐
热点栏目
推荐阅读
到家应是,童稚牵衣,笑我 到家应是,童稚牵衣,笑我

到家应是,童稚牵衣,笑我华颠。古诗原文[挑错/完...

削株掘根,无与祸邻,祸乃 削株掘根,无与祸邻,祸乃

削株掘根,无与祸邻,祸乃不存。古诗原文[挑错/完...

别离滋味浓于酒。著人瘦。 别离滋味浓于酒。著人瘦。

别离滋味浓于酒。著人瘦。此情不及墙东柳。春色年...

到日长安花似雨,故关杨柳 到日长安花似雨,故关杨柳

到日长安花似雨,故关杨柳初飞絮。古诗原文[挑错/...

制在己曰重,不离位曰静。 制在己曰重,不离位曰静。

制在己曰重,不离位曰静。重则能使轻,静则能使躁...

最新文章
李世民《赋房玄龄》全诗赏 李世民《赋房玄龄》全诗赏

李世民《赋房玄龄》全诗赏析太液仙舟迥,西园隐上...

李中《钟陵禁烟寄从弟》: 李中《钟陵禁烟寄从弟》:

李中《钟陵禁烟寄从弟》:落絮飞花日又西,踏青无...

李世民《饯中书侍郎来济》 李世民《饯中书侍郎来济》

李世民《饯中书侍郎来济》全诗赏析暧暧去尘昏灞岸...

李世民《采芙蓉》全诗赏析 李世民《采芙蓉》全诗赏析

李世民《采芙蓉》全诗赏析结伴戏方塘,携手上雕航...

李世民《赐魏徵诗》全诗赏 李世民《赐魏徵诗》全诗赏

李世民《赐魏徵诗》全诗赏析醽醁胜兰生,翠涛过玉...

李世民《过旧宅二首》全诗 李世民《过旧宅二首》全诗

李世民《过旧宅二首》全诗赏析新丰停翠辇,谯邑驻...

李世民《除夜》全诗赏析 李世民《除夜》全诗赏析

李世民《除夜》全诗赏析...

李世民《重幸武功》全诗赏 李世民《重幸武功》全诗赏

李世民《重幸武功》全诗赏析代马依朔吹,惊禽愁昔...

李世民《赋得花庭雾》全诗 李世民《赋得花庭雾》全诗

李世民《赋得花庭雾》全诗赏析兰气已熏宫,新蕊半...

李世民《辽城望月》全诗赏 李世民《辽城望月》全诗赏

李世民《辽城望月》全诗赏析玄兔月初明,澄辉照辽...

手机版 网站地图